Super Star > 升中情況

歷年畢業生獲派中學

獲派往區外中學

獲派往區內中學

聖保羅男女中學

宣道國際學校

順德聯誼總會梁銶琚中學

拔萃男書院

拔萃女書院

順德聯誼總會譚伯羽中學

喇沙書院

瑪利諾修院學校(中學部)

宣道會陳瑞芝紀念中學

協恩中學

德望學校

保良局百周年李兆忠紀念中學

華仁書院(九龍)

真光女書院

保良局董玉娣中學

聖保羅書院

英華書院

馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學

聖士提反書院

港大同學會書院

仁愛堂田家炳中學

啓思中學

長沙灣天主教英文中學

屯門官立中學

聖若瑟書院

賽馬會體藝中學

南屯門官立中學

保良局顏寶鈴書院

聖公會林護紀念中學

天主教崇德英文書院

荃灣官立中學

嘉諾撒聖瑪利書院

 

                                                                   排名不分先後